O NAS

Super Lingo je projekt, ki bo ustvaril spletno orodje za učenje angleščine. Program bodo sestavljale kratke, intenzivne, učne ure jezika, ki so primerne tako za zdrave odrasle kot tudi za tiste s subjektivnim kognitivnim upadom, blago kognitivno motnjo ali začetno fazo demence. Uporabniki spletnega orodja bodo igre in scenarije za igranje vlog samostojno uporabljali šest mesecev.

NAŠI CILJI

Namen projekta Super Lingo je izboljšati in razširiti ponudbo visokokakovostnih priložnosti za učenje, ki so prilagojene potrebam ljudi, ki doživljajo kognitivni upad ali blago demenco. To bomo zagotovili z razvojem inovativnega programa usposabljanja v tujem jeziku, prilagojenega tej ciljni skupini. Skupina strokovnjakov s področja jezikoslovja, tehnologije in strokovnjaki s področja demence bo stalno sodelovala z našo ciljno populacijo, katere mnenje bo upoštevala pri oblikovanju, preizkušanju in izpopolnjevanju izobraževalnega paketa.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Glavne naloge projekta so analiza fokusnih skupin, oblikovanje učnega gradiva, oblikovanje in razvoj iger vlog ter iger za spomin, usposabljanje vzorčne ciljne skupine projekta, evalvacija in ocena. Kot del prizadevanja za vključitev članov ciljne skupine, bo organizirano pilotno testiranje, širjenje informacij, uporaba rezultatov projekta in projektne delavnice.

O NAS

Super Lingo je posebej prilagojen, sodoben, spletni projekt učenja angleškega jezika, ki vključuje nabor interaktivnih besednih iger in scenarijev igranja vlog za nadaljnje vaje. Učenje novega besedišča pomaga Spominu. Igranje vlog je pogosto uporabljana učna jezikovna vadba, ki ljudem daje priložnost, da svoje znanje uporabljajo v varnem okolju. Varno okolje je še posebej pomembno za našo ciljno skupino starejših odraslih, ki imajo lahko težave s prevozom, slušnimi ali drugimi zdravstvenimi težavami in ki navadno obdelujejo nove informacije počasneje in zato potrebujejo več ponovitev, kot je pričakovano v tradicionalnem načinu učenja. Posneto gradivo se lahko predvaja tolikokrat, kot posameznik potrebuje. Igre bodo temeljile na spominskih vajah za urjenje spomina, kot so na primer igre s kartami, vstavljanje besed, vislice, itd., še več, uporabniki bodo lahko svoje novo pridobljeno znanje vadili v varnem in priročnem okolju, kar jih bo spodbudilo k dolgoročni uporabi in bo povečalo njihovo kognitivno rezervo.    Pet partnerjev iz štirih EU držav bo predstavilo mednarodni pristop k projektu, ki bo upošteval pogoje življenja in oskrbe v EU. Glavni cilj projekta je to, da bi se uporabljal mednarodno, saj demenca predstavlja mednarodni problem. S primerjalnim pristopom bo Super Lingo lahko “odkril” osnovne potrebe uporabnikov, ki si jih skupno delijo ne glede na njihovo državljanstvo. Iskanje skupnih “potreb” bo omogočilo pripravo učnih gradiv, ki jih je mogoče uporabiti zunaj petih nacionalnih kontekstov, ki jih predstavlja projekt.
AKTIVNOSTI PROJEKTA

Opis aktivnosti:

Osebe, ki pri sebi čutijo rahel kognitivni upad (SCD), osebe z blagim kognitivnim upadom (MCI) in v začetni fazi demence bodo vključene v pilotna testiranja spletnih iger za spomin in igre igranja vlog, ki bodo razvite v projektu Super Lingo in v delavnicah v sklopu projekta. V zaključne delavnice pa bodo vključeni zdravi starejši, ki pri sebi čutijo rahel upad kognitivnih sposobnosti (SCD), osebe z demenco, svojci, zdravstveni delavci in vsi, ki jih to področje zanima.

Aktivnosti, ki se bodo izvajale 28 mesecev v sklopu projekta so:

 • Igranje vlog,
 • igre za spomin,
 • knjižnica,
 • seminarji,
 • delavnice,
 • projektne delavnice,
 • dejavnosti ozaveščanja,
 • neformalna srečanja,
 • dejavnosti na socialnih omrežjih.

Uporabljena metodologija pri izvajanju projekta:

Naša metodologija vsebuje:
a) naloge, povezane z načrtom in merjenjem kakovosti,
b) vključenost in doprinos ciljne skupine,
c) promocija in ozaveščanje,
d) temeljni, vključujoč pristop, ki mu lahko sledimo pri vseh aktivnostih,
e) poročanje in sestanki z razpravo,
f) Trajnostni ukrepi in prenosljivost rezultatov.

Nevropsihološka evalvacija pred in po posredovanju:

 • Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti (KPSS),
 • Test pozornosti (TEA) ali drug primerljiv test,
 • Warwick-Edinburgh lestvica zaznanega blagostanja (WEMWBS) ali drug primerljiv test,
 • Geriatrična lestvica depresivnosti (GDS),
 • Test generalizirane anksiozne motnje (SAST).

Dolgoročne koristi so:

⮚     Opolnomočenje oseb, ki občutijo kognitivni upad in opolnomočenje oseb z demenco.

⮚     Potencialna odložitev napredovanja kognitivnih motenj.

⮚     Razvoj interaktivnih izobraževalnih iger in dejavnosti za osebe z demenco.

Vsebina bo sestavljena kot zanimiv, kratek, intenziven tečaj, kot nadaljevalne igre ter scenariji za igranje vlog. Delavnice bodo osnova za pridobitev znanja, kako doma nadaljevati s spletnim izvajanjem iger in igranjem dialogov v tujem jeziku.

KONZORCIJ

Athens Association Of Alzheimer’s Disease & Related Disorders

Greece

Atensko združenje za Alzheimerjevo bolezen in sorodne bolezni (AAADRD) je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2002 s strani oskrbovalcev oseb z demenco in zdravstvenih delavcev s področja Alzheimerjeve bolezni. Glavno poslanstvo organizacije je ozaveščanje, oskrba in podpora za vsakega, ki je kakorkoli v stiku z boleznijo. Trenutno ima organizacija 4.800 članov, 55 zaposlenih zdravstvenih delavcev in 43 aktivnih prostovoljcev, vodi jo 7 članski odbor.

Cilji organizacije so:

        – pomoč in podpora osebam z demenco,

        – izobraževanja in svetovanja za oskrbovalce,

        – zagovorništvo pravic in potreb pacientov in oskrbovalcev,

        – ozaveščanje javnosti,

        – znanstveno raziskovanje o demenci.

Dejavnosti organizacije vključujejo:

        – Klinike za spomin,

        – nefarmakološko zdravljenje za osebe z demenco,

        – pomoč na domu,

        – “izobraževanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev,

        – predavanja o človeškem spominu in demenci za laike,

        – presejalni programi in programi zmanjševanja demence v skupnosti,

        – objavljanje poročil, letakov, zloženk,

        – povezovanje s skupnostjo.

Dnevni centri: AAADRD vodi 4 dnevne centre za demenco. Ti projekti so podprti s strani Evropskega socialnega sklada in grškega Ministrstva za zdravje. Dnevni centri ponujajo osebam z demenco priložnost za druženje in jim pomagajo ohranjati samostojnost ter uživati boljšo kvaliteto življenja. Center tedensko obišče 250-300 oseb. Multidisciplinarni tim zdravstvenih delavcev zagotavlja celovit nabor storitev, ki vključujejo:

 • klinike za spomin,
 • dogodke za osebe z demenco: kognitivni trening, govorno in delovno terapijo, reminiscenčno terapijo, likovno terapijo, telovadbo,
 • izobraževanja, svetovanje in psihoterapijo za oskrbovalce v skupini ali individualno.

AAADRD informira in podpira veliko število oseb z demenco in njihovih oskrbovalcev. Zdravstveni delavci z znanjem o demenci in znanjem o dobrih praksah so v veliko pomoč osebam z demenco in njihovim oskrbovalcem.

Spominčica Alzheimer – Slovensko združenje za pomoč pri demenci

Slovenija

www.spomincica.si

Spominčica – Alzheimer Slovenija je bila, skupaj s svojimi podružnicami (12), ustanovljena leta 1997. Spominčica je nevladna organizacija s statusom humanitarne organizacije, katere glavno poslanstvo je zagotavljanje podpore svojcem oseb z demenco, ozaveščanje o demenci in destigmatizacija demence. S svojimi aktivnostmi poskuša nagovoriti vedno večje potrebe v družbi, še posebej pri tistih, ki imajo demenco in živijo v domačem okolju ter potrebe njihovih svojcev. Glavne aktivnosti Spominčice v okviru programa »Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju« so zagotavljanje podpore, podajanje informacij in izobraževanja za oskrbovalce in svojce oseb z demenco. Po vsej Sloveniji je v dejavnosti, Alzheimer Cafe-je, izobraževalne programe in delavnice, vključenih več kot 6000 udeležencev, večinoma oseb z demenco, njihovih oskrbovalcev in strokovnjakov na terenu. Spominčica ima spletno stran www.spomincica.si, kjer so združene informacije o demenci, aktivnostih in novicah iz terena. Spominčica izdaja zloženke, letake in plakate z informacijami o demenci in prvih znakih demence. Objavljeno gradivo se distribuira po vsej državi. Spominčica organizira tudi okrogle mize na temo demence, javne prireditve (na primer Sprehod za spomin), Alzheimer Cafe-je (več kot 140 letno), izobraževanja za svojce, oskrbovalce in prostovoljce ter nudi tudi prostovoljno družabništvo za osebe z demenco doma.

Asociatia Habilitas – Centru de Resurse si Formare Profesional

Romania

www.habilitas.ro

Asociatia Habilitas je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2007 z namenom prispevati k razvoju izobraževanja odraslih. Habilitas izvaja strokovno izobraževanje odraslih ter projekte in programe na področju izobraževanja in družbenih inovacij tako na nacionalni kot evropski ravni. Trenutno je Habilitas pooblaščen s strani Nacionalnega organa za kvalifikacije, da opravlja strokovno usposabljanje za kvalifikacijo “Družinski pomočnik za starejše” in izdaja kvalifikacijske certifikate, v skladu z EU. Habilitas nenehno razvija programe usposabljanja za prostovoljce, ranljive skupine, mlade v težkih razmerah, starejše, mlade in odrasle družinske negovalce, mlade in odrasle poklicne oskrbovalce, glede na njihove prepoznane potrebe (potrebe po oskrbi, prostovoljstvu, osebnemu razvoju, izboljšanju prakse, komunikacijske veščine, izboljšanje osebnostnih veščin, človekovih pravic, boj proti sovražnemu govoru, prepoznavanje in preprečevanje zlorab starejših) in je sodeloval pri razvoju več javnih politik (na področju prostovoljstva in na področju javnih socialnih storitev). Leta 2017 je Habilitas izdelal lokalno strategijo za podporo prostovoljstvu starejših, ki jo je mestna hiša v Bukarešti sprejela kot Strategijo mesta Bukarešta za obdobje 2017–2021. Asociatia Habilitas CRFP deluje v projektih, osredotočenih na izboljšanje kakovosti življenja različnih skupin prebivalstva, na spodbujanju družbeno-poklicne integracije ranljivih in marginaliziranih oseb in v projektih ozaveščanja o socialnih vprašanjih. V stalnem razvoju je Habilitas izvedel več projektov na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter vzpostavil močna sodelovanja in partnerstva z lokalnimi in nacionalnimi javnimi organi, drugimi nevladnimi organizacijami, sindikati, prostovoljnimi centri, agencijami za zaposlovanje. Habilitas je član Networks SenioriNET in INPEA. Trenutno imajo 15 zaposlenih in 10 starejših prostovoljcev.

Marathon Group

Ireland

Marathon Group je podjetje, ki sebe imenuje: arhitekti znanja. Ponujajo integrirane tehnologije za e-učenje, vsebino in rešitve za izvajanje. Njihove ekipe (10–20 ljudi, odvisno od projekta, v katerem so vključeni) ponujajo celoten obseg razvojnih možnosti, od poslovnih analitikov do strokovnjakov za učenje jezikov do razvoja in integracije programske opreme. Njihovi vsebinsko usmerjeni projekti in svetovalne storitve vključujejo spletne in ostale digitalne aplikacije ter založniške projekte, ki temeljijo na tisku. Pedagoško oblikovanje izdelkov: Marathon ima bogate izkušnje z razvojem mednarodnih projektov v različnih jezikih, za številne ciljne skupine in uporabo različnih učnih metodologij. Njihove izkušnje v zadnjih 25 letih so jim pokazale težave pri učenju drugega jezika in jim omogočile, da oblikujejo rešitve (tehnične in pedagoške) za uporabnike, ki nimajo priložnosti, da govorijo angleško izven svojega učnega okolja. Večnacionalne izkušnje na tem področju: Raznolikost narodnosti v Marathon ekipah in širina baze strank pomenijo, da razumejo številne kulture. Njihove prejšnje in sedanje stranke so podjetja po vsem svetu, vključno z Berlitz, Disney, Pearson/Longman, Macmillan, Positivo (Brazilija) in Deagostini (Italija).

Lingo Flamingo

United Kingdom

Lingo Flamingo je nepridobitno socialno podjetje, osredotočeno na zagotavljanje dostopnih, ustaljenih in več-senzorskih jezikovnih tečajev starejšim odraslim in tistim, ki imajo demenco. S sodelovanjem z domovi starejših in dnevnimi centri ter upokojenskimi skupnostmi po vsej Škotski, so pripravili na tisoče jezikovnih ur z uporabo lastnih učbenikov in gradiv. V središču Linga Flaminga je prepričanje, da mora biti učenje jezika dostopno vsem in da se nikoli ni pozno naučiti česa novega. Lingo Flamingo od svoje ustanovitve, leta 2015, uporablja najboljše razvite učne metode in pristope za vključevanje starejših odraslih v učenje jezikov, kot so njihovi interaktivni in premišljeni načrti lekcij, ki uporabljajo tehnike za prebujanje čutov, spominov ter nostalgije. V sodelovanju s partnerji, kot sta Univerza v Edinburghu in Glasgow Caledonian University, je Lingo Flamingo poskušal izmeriti vpliv teh učnih ur in prispevati k širši bazi znanja o povezavah med učenjem jezikov in kognitivnim zdravjem. Raziskave kažejo, da ima učenje jezika ne le pomembne kognitivne zdravstvene koristi, ampak je hkrati dejavnost, ki prispeva k izboljšanju samozavesti in dobrega počutja.

NEWS

The online Super Lingo application is becoming a reality!
Super Lingo game_website 1

PIŠI NAM